Choď na obsah Choď na menu
 


VÝJAZDY 2015

81.) 29.12.2015 (11.00- 12.00): Ing.Stanislav Marcinek, Gel. bitúnok :  Prečistenie odpadových potrubí. Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Trojan K., Kropko J., Hrobko S.

80.) 28.12.2015 (14.30 - 16.50):  Správa domov Gelnica s.r.o. : Prečistenie odpadových potrubí na Športovej 41. Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Trojan K.

79.) 15.12.2015 (18.55 - 19.48):  p. Duch Ján, Plynárenská 8, Gelnica:  Prečistenie odpadového potrubia od rodinného domu. Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Trojan K., Hrobko S.

78.) 20.12.2015 (15.02 - 15.55):  p. Hunyady Peter, Banícka 41, Gelnica :  Prečistenie odpadového potrubia od rodinného domu.  Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia:  Trojan Ľ., Liba G., Kropko J.

77.) 15.12.2015 (14.30 - 16.40):  Mesto Gelnica :  Prečistenie odpadového potrubia na ul. Žakarovská 1.  Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia:  Trojan Ľ., Jurtinus J., Trojan K., Liba G.

76.) 12.12.2015 (09.00 - 11.45):  Priemyselný park Jaklovce:  Požiarno - taktické cvičenie s námetom požiaru výrobnej haly. Technika: CAS 25, Š-706 RTHP,  DA 12, A -31, PS 15,  Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J.,Trojan K.,  Pacholský M., Mihalik A., Kropko J., Boháč J., Šuster P.,  Mihaliková M.,  Novák M.,  Macejko B., Lendacký F                                                       

75.) 10.12.2015 (15.15 - 16.40):  Spo. "ASMOLOV" Športová 2,4,6, Gelnica:  Prečistenie odpadového potrubia. Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Jurtinus T.

74.) 2.12.2015 (15.00 - 17.15):  Mesto Gelnica : Prečistenie odpadového potrubia v Dome smútku.  Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Kropko J.

73.) 12.11.2015 (14.55 - 16.45):  Spol. DUKLA 295, Prakovce : Prečistenie odpadového potrubia.  Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia:  Trojan Ľ., Jurtinus J., Kropko J.

72.) 11.11.2015 (15.00 - 17.00):  Spol. bl.E SNP 27, Gelnica : Prečistenie odpadového potrubia.  Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia:  Trojan Ľ., Jurtinus J., Novák M.

71.) 7.11.2015 (07.20 - 11.45):  DeD Žakarovce: Prečistenie odpadového potrubia v rodinnom dome Prakovce 16.  Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia:  Trojan Ľ., Trojan K., Kropko J.

70.) 5.11.2015 (14.40 - 17.20):  ZŠ s MŠ Nálepkovo: Prečistenie odpadového potrubia od WC. Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia:  Trojan Ľ., Jurtinus J., Mihalik A.

69.) 28.10.2015 (15.00 - 17.15):  Spol. Záhradná č.5 Gelnica : Prečistenie odpadového potrubia v paneláku. Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia : Trojan Ľ., Jurtinus J., Liba G.

68.) 27.10.2015 (14.55 - 17.00):  Obchodné centrum s.r.o. Prakovce 309 : Prečistenie odpadového potrubia v predajni. Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia : Trojan Ľ., Liba G., Mihalik A.

67.) 16.10.2015 (16.10 - 17.05):  p. Kuchtová Háj 28, Gelnica : Prečistenie odpadového potrubia v rodinnom dome. Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia : Trojan Ľ., Jurtinus J., Trojan K., Jurtinus T.

66.) 15.10.2015 (15.05 - 16.20):  IDEA DSS Prakovce : Prečistenie odpadového potrubia od kuchyne v imobilnom odd. Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia : Trojan Ľ., Jurtinus J.

65.) 14.10.2015 (15.20-18.30):  OBEC Nálepkovo:  Dodávka pitnej vody do vodojemu : Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia :Trojan Ľ., Jurtinus J.

64.) 3.10.2015 (15.00- 18.25):  OBEC Nálepkovo:  Dodávka pitnej vody do vodojemu : Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia :Trojan Ľ., Jurtinus J.

63.) 2.10.2015 (16.25- 19.20):  OBEC Nálepkovo:  Dodávka pitnej vody do vodojemu : Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia :Trojan Ľ., Jurtinus J.

62.) 22.9.2015 (15.00 - 19.00):  Gelnické lesy s.r.o. Gelnica:  Vyčistenie priepustov pod lesnou cestou na Thurzove "Nad Milošovým prameňom"  : Technika: CAS 32, T-815 a monitor, Členovia : Trojan Ľ., Jurtinus J., Jurtinus T., Novák M., Deutscha F.,

61.) 21.9.2015 (15.00 - 16.00):  Športová 1, Gelnica:  Vyčistenie odpadového potrubia : Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia :Trojan Ľ., Jurtinus J., Jurtinus T.

60.) 15.9.2015 (12.55 - 14.40):  Športová 1, Gelnica:  Vyčistenie odpadového potrubia : Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia :Trojan Ľ., Jurtinus J., Trojan K.

59.) 11.9.2015 (07.50 - 16.15):  Mesto Gelnica:  Asistenčná služba počas Medzinárodných motocyklových pretekov : Technika: CAS 32, T-815, Členovia : Jurtinus J., Liba G., Mihalik A.

58.) 10.9.2015 (08.00 - 16.00):  Mesto Gelnica:  Asistenčná služba počas Medzinárodných motocyklových pretekov : Technika: CAS 32, T-815, Členovia : Jurtinus J., Liba G.

57.) 9.9.2015 (15.00 - 17.45):  ZŠ s MŠ Helcmanovce:  Vyčistenie odpadového potrubia : Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia :Trojan Ľ., Jurtinus J., Jurtinus T.

56.) 3.9.2015 (18.05 - 19.40):  Mesto Gelnica :  Poliatie trávnika na futbal. štadióne: Technika: CAS 32, T-815, Členovia :Trojan Ľ., Jurtinus J.

55.) 2.9.2015 (18.00 - 19.50):  Mesto Gelnica :  Poliatie trávnika na futbal. štadióne: Technika: CAS 32, T-815, Členovia :Trojan Ľ., Jurtinus J.

54.) 1.9.2015 (18.15 - 20.10):  Mesto Gelnica :  Poliatie trávnika na futbal. štadióne: Technika: CAS 32, T-815, Členovia :Trojan Ľ., Jurtinus J.

53.) 31.8.2015 (18.10 - 19.45):  Mesto Gelnica :  Poliatie trávnika na futbal. štadióne: Technika: CAS 32, T-815, Členovia :Trojan Ľ., Jurtinus J.

52.) 30.8.2015 (16.10 - 17.15):  Banícka ulica, Gelnica :  Dodávka pitnej vody do vodojemu : Technika: CAS 32, T-815, Členovia :Trojan Ľ., Trojan K.

51.) 28.8.2015 (14.55 - 17.35):  OBEC Kojšov : Čistenie potrubia od potoka po prírodnú nádrž vody na chov rýb: Technika: CAS 25, Š 706 RTHP, Členovia :Trojan Ľ., Trojan K., Kropko J.

50.) 26.8.2015 (15.00 - 17.30):  Gelnica - Javorová ul.: Čistenie kanaliz. potrubia : Technika: CAS 25, Š 706 RTHP, Členovia :Trojan Ľ., Trojan K.

49.) 22.8.2015 (09.46 - 10.15):  Banícka ulica, Gelnica :  Dodávka pitnej vody do vodojemu : Technika: CAS 32, T-815, Členovia :Trojan Ľ., Trojan K.

48.) 20.8.2015 (14.56 - 17.00):  PRAKON s.r.o. Prakovce: Čistenie potrubia na dažďovú vodu pri A.B.: Technika: CAS 25, Š 706 RTHP, Členovia :Trojan Ľ., Trojan K., Liba G., Šuster P.

47.) 13.8.2015 (19.20 - 20.20):  Banícka ulica, Gelnica :  Dodávka pitnej vody do vodojemu : Technika: CAS 32, T-815, Členovia :Trojan Ľ., Jurtinus J.

46.) 8.8.2015 (17.04 - 18.35):  Banícka ulica, Gelnica :  Dodávka pitnej vody do vodojemu : Technika: CAS 32, T-815, Členovia :Trojan Ľ., Kropko J.

45.) 3.8.2015 (08.23- 09.40):  Banícka ulica, Gelnica :  Dodávka pitnej vody do vodojemu : Technika: CAS 32, T-815, Členovia :Trojan Ľ., Trojan K.

44.) 1.8.2015 (18.26 - 20.00):  Banícka ulica, Gelnica :  Dodávka pitnej vody do vodojemu : Technika: CAS 32, T-815, Členovia :Trojan Ľ., Jurtinus T.

43.) 24.7.2015 (15.05 - 16.55):  Športová 41, Gelnica :  Prečistenie odpadovej kanalizácie za blokom: Technika:CAS 32, T-815, Členovia: Trojan Ľ., Trojan K., Novák M.

42.) 20.7.2015 (09.20 - 10.40):  Banícka ulica, Gelnica :  Dodávka pitnej vody do vodojemu : Technika: CAS 32, T-815, Členovia :Trojan Ľ., Trojan K

41.) 18.7.2015 (10.30- 12.35):  Banícka ulica, Gelnica :  Vyčistenie vodojemu a dodávka pitnej vody.: Technika: CAS 32, T-815, Členovia : Pacholský M., Mihalik A., Jurtinus T.

40.) 12.7.2015 (05.45 - 16.30):  Automotoklub Mníšek N. Hn.:  Polievanie motocrossovej trate počas pretekov : Technika: CAS 32, T-815, Členovia : Trojan Ľ., Trojan K., Kropko J.

39.) 10.7.2015 (10.23 - 11.20):  Banícka ulica, Gelnica :  Dodávka pitnej vody do vodojemu : Technika: CAS 32, T-815, Členovia :Trojan Ľ., Trojan K.

38.) 9.7.2015 (15.10 - 17.55):  Spol. Breziny 272, Prakovce: Čistenie odpadových potrubí:  Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia:  Trojan Ľ., Jurtinus J., Trojan K., Novák M.

37.) 8.7.2015 (15.30 - 17.50):  Gelnické Lesy s.r.o.: Vyčistenie priepustu pod lesnou cestou v Perlovej doline:  Technika: CAS 32, T- 815, Členovia:  Trojan Ľ., Jurtinus J., Trojan K., Liba G., Novák M.

36.) 7.7.2015 (17.50 - 19.05):  Spol. SNP 4,5,6 Gelnica : Prečisťovanie šachty na dažďovú vodu :  Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia:  Trojan Ľ., Jurtinus J., Trojan K.

35.) 5.7.2015 (08.10 - 09.25):  Banícka ulica, Gelnica :  Dodávka pitnej vody do vodojemu : Technika: CAS 32, T-815, Členovia :Trojan Ľ., Jurtinus J.

34.) 16.5.2015 (15.35 - 16.38):  Gelnica :  Lesný požiar v Thurzove "DIANA" :  Technika: CAS 32, T-815, DA 12 A - 31,  Členovia : Trojan Ľ., Jurtinus J., Kropko J., Mihalik A., Trojan K.,Brutovský A., Liba G., Novák M., Lendacky F., Jurtinus T., Trojan Š., Sadvar D., Pacholský M.

33.) 18.6.2015 (15.23 - 16.40):  p. Mitrík Jozef, Okružná 429, Jaklovce: Vyčistenie odpadového potrubia :  Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia:  Trojan Ľ., Jurtinus J., Trojan K.

32.) 16.6.2015 (15.00 - 16.00):  p. Sauerová Mária, Banícke nám 1, Gelnica : Vyčistenie potrubia na odvod dažďovej vody :  Technika: CAS 32, T-815, Členovia:  Trojan Ľ., Jurtinus J.

31.) 15.6.2015 (10.00 - 13.30):  Vyčistenie vodojemu a navozenie pitnej vody na Baníckej ulici :  Technika: CAS 32, T-815, Členovia:  Jurtinus J., Jurtinus T.

30.) 14.6.2015 (14.00 - 15.05):  Monitoring vodných tokov a zberačov počas prudkého prívalového dažďa :  Technika: DA 12, A - 31, Členovia:  Jurtinus J., Trojan Ľ., Trojan K.

29.) 14.6.2015 (13.00 - 13.56):  Dodávka pitnej vody do vodojemu na Baníckej ulici (8 200 l) :  Technika: CAS 32, T-815, Členovia:  Trojan Ľ., Jurtinus J., Trojan K.

28.) 8.6.2015 (07.59 - 18.00):  Dodávka pitnej vody do vodojemu na Baníckej ulici (16 400 l) :  Technika: CAS 32, T-815, Členovia:  Jurtinus J., Jurtinus T.

27.) 6.6.2015 (07.00 - 21.05):  Mesto Gelnica:  Asistenčná služba a pomoc pri zabezpečení kultúrnej akcie"Gelnická hradná pani Zuzana". Technika: DA 12, A - 31,  Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Trojan K., Liba G., Mihalik A., Lendacký F., Novák M.

26.) 5.6.2015 (15.00 - 16.10):  Mesto Gelnica :  Preplachnutie kanalizácie na odvod dažďovej vody na Dubovej ulici. Technika: CAS 32, T-815, Členovia:  Trojan Ľ., Jurtinus J., Trojan K.

25.) 31.5.2015 (05.10 - 17.15):  Motocross club Sp. Vlachy:  Polievanie motocrossovej trate počas pretekov. Technika: CAS 32, T-815, Členovia:  Trojan Ľ., Kropko J.

24.) 21.5.2015 (15.00 - 18.10):  Obec Nálepkovo:  Vyčistenie odpadovej kanalizácie na Letnej ulici. Technika: CAS 32, T - 815, Členovia : Trojan Ľ., Jurtinus J., Kropko J.

23.) 19.5.2015 (15.00 - 15.35):  Gelnica:  Vytiahnutia kovového stĺpika (zábrany) pod mostom z rieky Hnilec. Technika: DA 12, A - 31, Členovia : Trojan Ľ., Jurtinus J.

22.) 16.5.2015 (16.41 - 17.25):  Gelnica - Thurzovská ul.:  Požiar obytnej rómskej unimobunky. Technika: CAS 32, T-815, Členovia : Trojan Ľ., Jurtinus J., Kropko J., Mihalik A., Brutovský A.

21.) 16.5.2015 (15.35 - 16.38):  Gelnica :  Lesný požiar v Thurzove. Technika: CAS 32, T-815, Členovia : Trojan Ľ., Jurtinus J., Kropko J., Mihalik A., Brutovský A.

20.) 16.5.2015 (13.36 - 15.12):  Gelnica :  Lesný požiar v Thurzove. Technika: CAS 32, T-815,  DA 12 A-31, Členovia : Trojan Ľ., Jurtinus J., Kropko J., Mihalik A., Lendacky F., Jurtinus T., Brutovský A.

19.) 13.5.2015 (14.56 - 16.55): Strojkov Engineering s.r.o. Gelnica:  Vyčistenie odpadovej kanalizácie vo výrobnej hale. Technika: CAS 32, T-815,  Členovia : Trojan Ľ., Jurtinus J., Trojan K.

18.) 4.5.2015 (16.00 - 17.40):  Jana POKLEMBOVÁ, Helcmanovce 267 :  Vyčistenie studne pri rod. dome. Technika: CAS 32, T-815, Členovia:  Trojan Ľ., Jurtinus J., Mihalik A., Jurtinus T.

17.) 24.4.2015 (19.10 - 20.10):  Gelnica :  Požiar trávy v lese na osade "Háj". Technika: CAS 32, T-815, Členovia : Trojan Ľ., Trojan K., Kropko J.

16.) 24.4.2015 (17.58 - 19.05):  Gelnica :  Lesný požiar v Thurzove. Technika: CAS 32, T-815,  DA 12 A-31, Členovia : Trojan Ľ., Jurtinus J., Kropko J., Trojan K., Mihalik A., Novak M., Lendacky F., Šuster P., Jurtinus T.,

15.) 20.4.2015 (14.55 - 16.40):  IDEA DSS Prakovce : Prečisťovanie odpadového potrubia od kuchyne v imobilnom odd. Technika: CAS 32, T-815, Členovia : Trojan Ľ., Jurtinus J., Kropko J.

14.) 13.4.2015 (14.55 - 16.30):  LEMAKOR, spol. s r.o. Prakovce : Prečisťovanie odpadového potrubia vo výrobnej hale. Technika: CAS 32, T-815, Členovia : Trojan Ľ., Jurtinus J., Jurtinus T.

13.) 10.4.2015 (15.00 - 16.55):  Spol. SNP bl. "A" Gelnica : Prečistenie odpadovej stúpačky v obytnom bloku. Technika: CAS 32, T - 815, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Kropko J.

12.) 9.4.2015 (15.00 - 17.00):  LEMAKOR, spol. s r.o. Prakovce : Prečisťovanie odpadového potrubia vo výrobnej hale. Technika: CAS 32, T-815, Členovia : Trojan Ľ., Jurtinus J., Jurtinus T.

11.) 27.3.2015 (14.50 - 18.00):  Mesto Gelnica: Prečistenie verejnej kanalizácie na Lyžiarskej ulici. Technika: CAS 32, T-815, Členovia : Trojan Ľ., Trojan K, Kropko J., Novák M.

10.) 18.3.2015 (15.24 - 16.55):  Mesto Gelnica: Prečistenie potrubia na odvod dažďovej vody pod cestou na Thurzovskej ulici. Technika: CAS 25, Š-706 RHP, Členovia : Trojan Ľ., Jurtinus J., Trojan K.

9.) 13.3.2015 (15.00 - 17.40):  ZŠ Gelnica: Prečistenie odpadových potrubí v budove školy. Technika: CAS 32, T-815, Členovia : Trojan Ľ., Jurtinus J., Kropko J., Trojan K.

8.) 12.3.2015 (15.00 - 17.41):  Mesto Gelnica: Prečistenie verejnej kanalizácie na Lyžiarskej ulici. Technika: CAS 32, T-815, Členovia : Trojan Ľ., Jurtinus J., Kropko J., Jurtinus T.

7.) 27.2.2015 (15.50 - 17.50):  OBEC Nálepkovo: Prečistenie odpadovej kanalizácie v obci. Technika: CAS 32, T - 815,   Členovia : Trojan Ľ., Jurtinus J., Trojan K., Kropko J.

6.) 12.2.2015 (15.55 - 17.00): p. Grega Igor, Banícke nám. 30, Gelnica: Prečistenie odpadového potrubia od rodinného domu. Technika: CAS 25, Š - 706 RTHP,   Členovia : Trojan Ľ., Jurtinus J., Kropko J.

5.) 9.2.2015 (15.05 - 17.10): ZŠ s MŠ Helcmanovce: Dodávka vody k zhotoveniu kĺziska. Technika: CAS 32, T - 815,   Členovia : Trojan Ľ., Jurtinus J., Kropko J.

4.) 7.2.2015 (13.00 - 14.10): Športová 39, Gelnica: Prečistenie odpadových potrubí a šácht. Technika: CAS 25, Š-706 RTHP,  Členovia : Trojan Ľ., Jurtinus J., Jurtinus T.

3.) 2.2.2015 (15.10 - 17.28): Obec Jaklovce : Prečistenie upchatej verejnej odpadovej kanalizácie. Technika: CAS 25, Š-706 RTHP,  Členovia : Trojan Ľ., Jurtinus J., Trojan K., Kropko J., Jurtinus T.

2.) 27.1.2015 (14.55-16.00): p.Leitmančík Ivan, Helcmanovce : Prečisťovanie odpadového potrubia od rodinného domu. Technika: CAS 25, Š-706 RTHP,  Členovia : Trojan Ľ., Jurtinus J., Trojan K.

1.) 21.1.2015 (15.15-16.50): Posilovňa X-GYM, Záhradná 2,Gelnica: Prečisťovanie odpadového potrubia od WC. Technika: CAS 25, Š-706 RTHP,  Členovia : Trojan Ľ., Jurtinus J., Kropko J.