Choď na obsah Choď na menu
 


VÝJAZDY r. 2016

 

 

 

62.) 21.12.2016 (15.05 - 17.20):  OcÚ Helcmanovce :   Prečistenie odpadového potrubia v budove DSaK : Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Trojan K., Hrobko S., Tóth P.

61.) 20.12.2016 (15.00 - 16.20):  IDEA DSS Prakovce :   Prečistenie odpadového potrubia : Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ.,  Jurtinus J., Novák M.

60.) 18.11.2016 (12.20 - 14.00):  p. Rothová, Hlavná č.5, Gelnica:  Požiar rodinného domu : Technika: CAS 25, Š 706 RTHP,  DA 12, A - 31, Členovia: Jurtinus J., Trojan Ľ., Trojan K., Novák M., Brutovský A., Trojanová Ľ., Tóth P., Mihalik A., Macejko B., Valečko M., Peklanský J.

59.) 2.12.2016 (15.00- 16.15):  Ing. Macejko Miroslav, Prakovce 329 :  Vyčistenie odpadovej šachty pri rodinnom dome:  Technika: CAS 25, Š - 706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Novák M., Tóth P. 

58.) 8.11.2016 (15.10- 16.45):  Javorová ul. , Gelnica :  Vyčistenie odpadovej kanalizácie: Technika: CAS 25, Š - 706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus T., Novák M. 

57.) 7.11.2016 (00.25 - 03.05):  p. Vaščák Milan, Bystrá č. 26, Margecany :  Požiar rodinného domu : Technika: CAS 32, T-815,  DA 12, A-31, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Novák M., Brutovský A., Jurtinus T. 

56.) 5.11.2016 (09.15 - 13.06):  Hotel "Smrečina", Lyžiarsky vlek Gelnica:  Požiarno-taktické cvičenie: Technika: CAS 32, T-815,  DA 12, A-31, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Trojan K., Pacholský M., Novák M., Tóth P., Brutovský A., Jurtinus T., Trojanová Ľ., Trojan Š., Šuster P., Gučík L., Deutscha F., Boháč J., Valečko M. 

55.) 31.10.2016 (14.57- 16.30):  p. Grega Ján, Prakovce č.150 :  Prečistenie odpadového potrubia pod rodinným domom : Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Trojan K., Novák M.

54.) 29.10.2016 (08.35 - 10.45):  DeD Gelnica :  Prečistenie odpadového potrubia v objekte Prakovce 16 : Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Trojan K., Novák M.

53.) 24.10.2016 (16.25 - 18.00):  Spoločenstvo Breziny 279 Prakovce:  Prečistenie odpadového potrubia : Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus T., Tóth P., Gurčík L. 

52.) 24.10.2016 (15.00 - 16.15):  LOJA Martin, Hlavná 83, Gelnica : Vyčistenie odpadovej kanalizácie:  Technika: CAS 25, Š- 706 RTHP, Členovia:  Trojan Ľ., Jurtinus T., Tóth P., Gurčík L.   

51.) 17.10.2016 (15.30- 16.50):  Spol. PRI KUKURIČŇAKU, SNP 11,12, Gelnica:  Vyčistenie odpadových potrubí :  Technika: CAS 25, Š - 706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Novák M., Tóth P., Gurčík L.

50.) 4.10.2016 (15.00 - 17.45):  Športová 3, Gelnica: Vyčistenie kanalizácie na odvod dažďovej vody pred blokom :  Technika: CAS 25, Š - 706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus T.

49.) 22.9.2016 (15.15 - 16.25):  Ing. Jaroslav FEDOR, Hlavná 60, Gelnica : Vyčistenie odpadového potrubia od WC v Reštaurácii TATRAN :  Technika: CAS 25, Š - 706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Trojan K., Jurtinus T.

48.) 3.9.2016 (10.00 - 11.00): Odstránenie nánosov konárov a stromu z rieky Hnilec pod mostom pri ZŠ Technika: CAS 25, Š - 706 RTHP, píla STHL,  Členovia: Trojan Ľ., Trojan K., Brutovský A.

47.) 2.9.2016 (14.56 - 16.45):  p. Kamenca Lukáš, Perlová dolina 32, Gelnica : Vyčistenie odpadového potrubia :  Technika: CAS 25, Š - 706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Trojan K.

46.) 1.9.2016 (09.35 - 11.10):  Obec Jaklovce : Čistenie cesty pred asfaltovaním na Priehradnej ulici :  Technika: CAS 32, T - 815, Členovia:  Trojan Ľ., Trojan K., Novák M.

45.) 18.8.2016 (15.04 - 19.10):  Obec Jaklovce : Vyčistenie dvoch priepustov pri ceste :  Technika: CAS 32, T - 815, prenosná lafeta, Členovia:  Trojan Ľ., Jurtinus T., Šuster P., Tóth P.

44.) 17.8.2016 (14.55 - 17.45):  Spol. "Bytovka" č. 505, Helcmanovce : Vyčistenie odpadového potrubia :  Technika: CAS 25, Š - 706 RTHP, Členovia:  Trojan Ľ., Novák M., Jurtinus T.

43.) 13.8.2016 (10.23 - 20.45):  Mesto Gelnica : Požiarna asistenčná služba počas kultúrnej akcie:  Technika:CAS 32, T- 815, Členovia: Trojan Ľ., Trojan K., Hrobko S.

42.) 11.8.2016 (15.25 - 16.25):  Spol. SNP- "B", Gelnica : Vyčistenie  potrubí na odvod dažďovej vody :  Technika: CAS 32, T - 815, Členovia:  Trojan Ľ., Trojan K., Hrobko S.

41.) 9.8.2016 (14.45 - 17.40):  Mesto Gelnica : Vyčistenie verejnej kanalizácie na odvod dažďovej vody na Agátovej ul. od Hlavnej cesty:  Technika: CAS 25, Š - 706 TRHP, Členovia:  Trojan Ľ., Trojan K., Mihalik A., Liba G.

40.) 3.8.2016 (14.55 - 18.00):  Mesto Gelnica : Vyčistenie verejnej kanalizácie na odvod dažďovej vody na Agátovej ul. :                     Technika: CAS 25, Š - 706 TRHP, Členovia:  Trojan Ľ., Trojan K., Novák M., Hrobko S.

39.) 2.8.2016 (15.15 - 16.20):  LOJA Martin, Hlavná 83, Gelnica : Vyčistenie odpadovej kanalizácie:  Technika: CAS 32, T- 815, Členovia:  Trojan Ľ., Jurtinus J., Mihalik A.

38.) 28.7.2016 (15.00 - 16.20):  Gelnické Lesy s.r.o.: Vyčistenie priepustu pod lesnou cestou v Perlovej doline:  Technika: CAS 32, T- 815, Členovia:  Trojan Ľ., Jurtinus J., Liba G., Novák M.

37.) 19.7.2016 (15.00- 16.30):  Spol. ASMOLOV, Športová 2,4,6 Gelnica : Prečistenie potrubí pred blokom : Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Trojan K.

36.) 15.7.2016 (14.55 - 16.00) : Mesto Gelnica :  Dodávka vody do vodojemu na Baníckej ulici: Technika: CAS 32, T-815, Členovia: Jurtinus J., Trojan Ľ.

35.) 11.7.2016 (15.35 - 16.35) : Mesto Gelnica :  Dodávka vody do vodojemu na Baníckej ulici: Technika: CAS 32, T-815, Členovia: Jurtinus J., Trojan Ľ.

34.) 10.7.2016 (07.30 - 17.00) : Obec Markušovce:  Ukážky hasičskej techniky, výstroje a výzbroje vozidla v  rámci akcie "Hasičská Nedeľa" : Technika: CAS 32, T-815,  Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Trojan K.

33.) 9.7.2016 (17.25 - 18.25): Mesto Gelnica :  Dodávka vody do vodojemu na Baníckej ulici: Technika: CAS 32, T-815, Členovia: Jurtinus J., Pacholsky M.

32.) 6.7.2016 (15.15- 16.15):  p. Kruželak Ján, Žakarovce 225 : Prečistenie potrubia na odvod vody : Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Trojan K.

31.) 30.6.2016 (17.00 - 18.00) : Mesto Gelnica :  Dodávka vody do vodojemu na Baníckej ulici : Technika: CAS 32, T-815,  Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J.

30.) 25.6.2016 (16.00 - 17.00) : Mesto Gelnica :  Dodávka vody do vodojemu na Baníckej ulici : Technika: CAS 32, T-815,  Členovia: Trojan Ľ., Pacholsky M.

29.) 24.6.2016 (16.00 - 17.10) : Mesto Gelnica :  Dodávka vody do vodojemu na Baníckej ulici : Technika: CAS 32, T-815,  Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J.

28.) 19.6.2016 (14.05 - 15.10) : Mesto Gelnica :  Dodávka vody do vodojemu na Baníckej ulici : Technika: CAS 32, T-815,  Členovia: Trojan Ľ., Liba G., Mihalik A.

27.) 17.6.2016 (15.57 - 16.25):  PRAKON spol. s r.o. Prakovce :  Prečistenie odpadových potrubí od WC : Technika: CAS 25, Š-706 RTHP,  Členovia: Trojan Ľ., Trojan K., Novák M.

26.) 10.6.2016 (14.50 - 16.25):  Správa domov Gelnica s.r.o. :  Prečistenie odpadových potrubí pre DOS : Technika: CAS 25, Š-706 RTHP,  Členovia: Trojan Ľ.,  Jurtinus J., Trojan K.

25.) 4.6.2016 (13.00 - 18.00):  Mesto Gelnica :   Asistenčna služba počas kultúrnej akcie mesta "Hradný deň" : Technika: CAS 25, Š-706 RTHP,  Členovia: Trojan Ľ.,  Jurtinus T., Trojan K., Novák M.

24.) 28.5.2016 (08.00 - 11.00):  Mesto Gelnica :   Výcvik s protipovodňovým prívesom : Technika: CAS 32, T-815, DA 12, A -31, protipovodňový príves, Členovia: Trojan Ľ.,  Jurtinus J., Trojan K., Novák M., Deutsha F., Jurtinus T., Pacholský M., Tóth., Gurčík, Mihalik A., Valečko M., Brutovský A.

23.) 25.5.2016 (15.56- 17.05):  p. Sauerová, Banícke nám. 1, Gelnica : Prečistenie potrubia na odvod dažďovej vody : Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J.

22.) 10.5.2016 (14.51- 17.50):  Prakon spol. s r.o. Prakovce : Prečistenie odpadových potrubí: Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Trojan K., Jurtinus T.

21.) 3.5.2016 (15.00 - 16.00):  p. Dzurenda  Jaroslav, Jesenná 9, Gelnica : Prečistenie odpadovej kanalizácie: Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Trojan K., Liba G.

20.) 2.5.2016 (14.55 - 18.00):  OcÚ Nálepkovo:   Prečistenie odpadovej kanalizácie v obci : Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Trojan K., Novák M.

19.) 1.5.2016 (16.29 - 19.15):  Gelnické lesy s.r.o. Gelnica :  Požiar lesa, časť "Diana" : Technika: CAS 32, T-815, DA 12, A-31, Členovia: Jurtinus J., Trojan Ľ.,  Trojan K., Novák M., Jurtinus T., Macejko B., Trojanová Ľ., Tóth.

18.) 1.5.2016 (05.20 - 16.20):  Motocross Sp.Vlachy :   Polievanie trate počas pretekov : Technika: CAS 32, T-815 Členovia: Trojan Ľ.,  Trojan K., Novák M.

17.) 26.4.2016 (15.40 - 17.20):  Športová 41, Gelnica :   Prečistenie odpadového potrubia : Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ.,  Trojan K., Novák M.

16.) 21.4.2016 (15.00 - 17.45):  OcÚ Nálepkovo:   Prečistenie odpadovej kanalizácie v obci : Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ.,  Jurtinus T., Novák M.

15.) 16.4.2016 (08.00 - 11.00):  Mesto Gelnica :   Výcvik s protipovodňovým prívesom : Technika: CAS 32, T-815, DA 12, A-31, protipovodňový príves, Členovia: Trojan Ľ.,  Jurtinus J., Trojan K., Novák M., Deutsha F., Boháč J., Boháč J., Jurtinus T., Pacholský M., Tóth.,

14.) 12.4.2016 (15.15 - 16.40):  p. FEDOR Michal, Jaklovce :   Prečistenie odpadového potrubia od rod. domu : Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ.,  Trojan K., Novák M.                                       

13.) 7.4.2016 (16.50 - 17.40):  IDEA DSS Prakovce :   Prečistenie odpadového potrubia : Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ.,  Novák M., Mihalik A., Liba G.

12.) 7.4.2016 (15.15 - 16.45):  Priemyselný park, Gelnica :   Prečistenie odpadových potrubí : Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ.,  Novák M., Mihalik A., Liba G.

11.) 1.4.2016 (15.25 - 17.30):  Spol. BREZINY č. 270, Prakovce:  Prečistenie odpadového potrubia : Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Novák M.

10.) 17.3.2016 (14.55 - 16.25):  Spol. ASMOLOV, Športová 2, Gelnica:  Prečistenie odpadového potrubia : Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Trojan K.

9.) 19.2.2016 (14.52 - 17.15):  Spol. Bytospol, Športová 1, Gelnica:  Prečistenie odpadového potrubia : Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Trojan K., Novák M.

8.) 17.2.2016 (14.50 - 17.20):  Sídl. SNP, Gelnica:  Prečistenie odtokového kanálu na dažďovú vodu pred blokom "A"  : Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Trojan K., Maršálek K.

7.) 9.2.2016 (14.50 - 15.50):  p. Jasenčák Ondrej, Prakovce 17 :  Prečistenie odpadových potrubí: Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Trojan K., Novák M.

6.) 5.2.2016 (15.20 - 17.20):  Spoločenstvo Breziny 279 Prakovce:  Prečistenie odpadových potrubí: Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus T., Novák M.

5.) 22.1.2016 (14.53 - 17.20):  ZŠ s MŠ Nálepkovo:  Prečistenie odpadových potrubí od WC v MŠ : Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia :Trojan Ľ., Jurtinus J., Trojan K.

4.) 11.1.2016 (14.23 - 18.10):  OBEC Nálepkovo:  Dodávka pitnej vody do vodojemu : Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia :Trojan Ľ., Jurtinus J., Trojan K.

3.) 5.1.2016 (14.43- 16.10):  p. KOSEČEKOVÁ Gabriela, Prakovce 262,   Prečistenie odpadového potrubia. Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Trojan K.

2.) 4.1.2016 (12.45 - 16.50):  OBEC Nálepkovo:  Dodávka pitnej vody do vodojemu : Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia :Trojan Ľ., Jurtinus J., Trojan K.

1.) 2.1.2016 (08.40- 09.45):  Ing.Jaroslav Fedor, Reštaurácia "TATRAN", Gelnica:  Prečistenie odpadového potrubia. Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Trojan K.