Choď na obsah Choď na menu
 


VÝJAZDY r. 2017

 

 

77.) 21.12.2017 (15.00 - 15.50) : p. Helena SOKOLOVÁ, Dubová č.20,  Gelnica: Prečistenie odp. potrubia od rodinného domu: Technika: CAS 25, Š - 706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Brutovský A.

76.) 17.12.2017 (08.40- 10.10) : p. Ľubomír KOPOREC Sm. Huta č.194:  Prečistenie odp. potrubia od rodinného domu :  Technika: CAS 25, Š - 706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Novák M.

75.) 15.12.2017 (14.55 - 16.30) : p. Zdenko Saluga, Hrišovce č.44: Dodávka vody do studne pri rodinnom dome : Technika: CAS 25, Š - 706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J.,

74.) 23.11.2017 (15.30 - 17.10) : p.Ivana Kredatusová, Športová 3, Gelnica: Prečistenie odpadového potrubia v prevádzke na ul. Nemocničná 2 : Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Tóth P.

73.) 15.11.2017 (15.30 - 16.50) : Ľudovít Bikár B-TRIX, Prakovce 195:  Prečistenie vodovodného potrubia: Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Novák M.

72.) 8.11.2017 (15.10 - 16.45) : Spol. Breziny 268, Prakovce:  Vyčistenie odpadovej kanalizácie: Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Novák M., Tóth P.

71.) 27.10.2017 (15.30 - 16.30) : p. Pelikán Štefan, Hlavná 55, Gelnica:  Vyčistenie odpadového potrubia : Technika: CAS 25, Š - 706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Novák M.

70.) 16.10.2017 (15.00 - 16.25) : IDEA DSS, Pakovce :  Vyčistenie odpadových potrubí : Technika: CAS 25, Š - 706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Trojan K.

69.) 12.10.2017 (15.35 - 17.15) : Mesto Gelnica :  Vyčerpanie vody na motocrossovej trati "Bognár" : Technika: DA 12, A-31, elektrocentrála, kalové čerpadlo,  Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Tóth P.

68.) 6.10.2017 (15.00 - 17.20) : IDEA DSS, Pakovce :  Vyčistenie odpadových potrubí : Technika: CAS 25, Š - 706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Trojan K.

67.) 28.9.2017 (16.45 - 18.20) : IDEA DSS, Pakovce : Vyčistenie odpadových potrubí : Technika: CAS 25, Š - 706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Tóth P.

66.) 28.9.2017 (15.25 - 16.40) : Aveo Design Group, s.r.o Hlavná 157, Gelnica :  Prečistenie odpadového potrubia: Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Tóth P.

65.) 18.9.2017 (15.43 - 17.25) : Mgr. Juraj Pavlov, Prakovce č.23 : Prečistenie odpadového potrubia: Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Trojan K.

64.) 1. - 2.9.2017 (17.00 - 04.00) : Gemerská Poloma : Požiar lesa :  Technika: CAS 32, T-815, DA 12, A-31, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Pacholský M., Valečko M., ValečkoJ., Jurtinus T., Tóth P., Gurčík L.

63.) 30.8.2017 (15.30 - 16.50) : Rímskokatolícka cirkev, farnosť Jaklovce : Vyčistenie odpadového potrubia v katechetickom centre: Technika: CAS 25, Š - 706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Novák M.

62.) 28.8.2017 (16.00 - 18.50) : Mesto Gelnica:  Dodávka pitnej vody do vodojemu na Baníckej ul. a poliatie futbalového ihriska : Technika: CAS 32, T - 815, Členovia: Jurtinus J., Tóth P., Gurčík L.

61.) 24.8.2017 (15.00 - 17.40) : p. Grabiš Ján, Kukučínová 3, Gelnica : Vyčistenie odpadového potrubia : Technika: CAS 25, Š - 706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Tóth P.

60.) 23.8.2017 (15.20 - 17.50) : IDEA DSS, Pakovce : Vyčistenie odpadových potrubí : Technika: CAS 25, Š - 706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Novák M., Tóth P.

59.) 22.8.2017 (15.15 - 16.15) : p. Liba Pavel, Krížna 12, Gelnica : Vyčistenie vŕtanej studne : Technika: CAS 32, T - 815, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Liba G.

58.) 21.8.2017 (16.55 - 18.25) : p. Vološin Anton, Prakovce 325 : Prečistenie odpadovej kanalizácie pri dome : Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Trojan K., Jurtinus T.

57.) 19.8.2017 (18.30 - 19.30) : Mesto Gelnica:  Dodávka pitnej vody do vodojemu na Baníckej ul.:  Technika: CAS 32, T-815, Členovia: Jurtinus J., Jurtinus T.

56.) 15.8.2017 (15.15 - 16.40) : DeD Hlavná 50, Gelnica: Prečistenie kanalizácie pred domom v Prakovciach : Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Hrobko S, Jurtinus T.

55.) 10.8.2017 (17.00 - 18.05) : p. Marek Lenďák, Helcmanovce č. 413: Dodávka vody : Technika: CAS 32, T-815, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J

54.) 8.8.2017 (16.30 - 17.33) : p. Erika Jablonovská, Helcmanovce č. 220: Dodávka vody : Technika: CAS 32, T-815, Členovia: Trojan Ľ., Trojan K.

53.) 5.8.2017 (17.35 - 23.15) : Nálepkovo : Požiar lesa :  Technika: CAS 32, T-815, DA 12, A-31, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Trojan K., Brutovský A., Novák M., Valečko M., ValečkoJ., Hrobko S., Jurtinus T., Macejko B., Kovaľ M., Lendacký F., Bohač J.

52.) 5.8.2017 (13.30 - 15.45) : p. Juraj Pavlov, Prakovce č.23 : Prečistenie odpadového potrubia v bytovke: Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Hrobko S.

51.) 5.8.2017 (09.10 - 10.30) : p. Gejza Jablonovský, Helcmanovce č. 524: Dodávka vody : Technika: CAS 32, T-815, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., 

50.) 4.8.2017 (16.30 - 17.20) : Mesto Gelnica:  Dodávka pitnej vody do vodojemu na Baníckej ul.:  Technika: CAS 32, T-815, Členovia: Trojan Ľ., Trojan K.

49.) 3. - 4. 8.2017 (18.25 - 08.00) : Nálepkovo :  Požiar lesa :  Technika: CAS 32, T-815, DA 12, A-31, elektrocentrála s osvetlením, plávajúce čerpadlo,  Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Trojan K., Pacholský M., Brutovský A., Novák M., Valečko M., ValečkoJ., Hrobko S., Jurtinus T.

48.) 3.8.2017 (14.30 - 16.15) : Mesto Gelnica:  Poliatie ciest na ul. Hlavná, Športová, Slovenská, Banícke nám. a v Perlovej doline:  Technika: CAS 32, T-815, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J.

47.) 31.7.2017 (14.05 - 15.00) : Mesto Gelnica:  Dodávka pitnej vody do vodojemu na Baníckej ul.:  Technika: CAS 32, T-815, Členovia: Trojan Ľ., Trojan K.

46.) 30.7.2017 (05.30 - 17.00) : AMK Mníšek nad Hnilcom:  Polievanie motokrosovej trata počas pretekov.:  Technika: CAS 32, T-815, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J.

45.) 26.7.2017 (13.05 - 14.50) : Mesto Gelnica:  Prečistenie verejnej kanalizácie na dažďovú vodu od ZŠ po Želez. stanicu:  Technika: CAS 32, T-815, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Hrobko S.

44.) 26.7.2017 (11.45 - 12.55) : Mesto Gelnica:  Dodávka vody do vodojemu na osade HÁJ: Technika: CAS 32, T-815, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Hrobko S.

43.) 20.7.2017 (15.00 - 16.55) : p. Rastislav KOCUR, Švedlár č. 131 : Prečistenie potrubia dažďovej vody pri rodinnom dome :            Technika: CAS 32, T-815, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J.

42.) 18.7.2017 (15.50 - 17.20) : p. Roman BIKÁR, Prakovce č. 363 : Prečistenie odpadovej kanalizácie: Technika: CAS 32, T-815, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Kovaľ M.

41.) 15.7.2017 (16.00 - 17.00) : p. Ganz Peter, Helcmanovce č. 313 : Dodávka vody : Technika: CAS 32, T-815, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Trojan K.

40.) 11.7.2017 (15.00 - 18.15) : IDEA DSS Prakovce:  Vyčistenie odkvapových rín na budove Imobilného odd. : Technika: DA 12, A -31, Členovia: Trojan Ľ., Trojan K., Novák M., Brutovský A.

39.) 9.7.2017 (16.00 - 17.15) : p. Golenová Lenka, Helcmanovce č. 460 : Dodávka vody : Technika: CAS 32, T-815, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J.

38.) 28.6.2017 (16.32 - 17.20) : p. Konečný Radko, Gelnica : Dodávka vody : Technika: CAS 32, T-815, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J.

37.) 28.6.2017 (15.30 - 16.25) : p. Marcinko Viliam, Helcmanovce č. 155 : Dodávka vody : Technika: CAS 32, T-815, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J.

36.) 27.6.2017 (16.35 - 17.30) : p. Kandra Milan, Helcmanovce č.435 : Dodávka vody : Technika: CAS 32, T-815, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Tóth P.

35.) 27.6.2017 (16.00 - 16.35) : Spol. SNP 13, bl."B" Gelnica: Prečistenie potrubia dažďovej vody: Technika: CAS 32, T-815, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Tóth P.

34.) 26.6.2017 (16.00 - 17.30) : p.Ivana Kredatusová, Športová 3, Gelnica: Prečistenie odpadového potrubia v prevádzke na ul. Nemocničná 2 : Technika: CAS 32, T-815, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Novák M.

33.) 24.6.2017 (13.30 - 14.20) : Ubytovanie v súkromí,Hlavná 83, Gelnica: Prečistenie odpadového potrubia : Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Jurtinus T.

32.) 19.6.2017 (15.00 - 16.15) : Športová 39, Gelnica: Prečistenie odpadovej kanalizácie pri obytnom bloku : Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Novák M., Tóth. P.

31.) 17.6.2017 (08.30 - 16.00) : CVČ Gelnica: Pomoc pri zabezpečení akcie "Gelnický šlapajcug":  Technika: DA 12, A - 31, elektrocentrála, Členovia: Jurtinus J., Pacholský M., Trojan K., Novák M., Tóth P.

30.) 13.6.2017 (15.32 - 16.25) : Zimný štadión, Gelnica: Požiar starej chladiacej veže:  Technika: CAS 32, T - 815, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Novák M., Valečko J., Valečko M.

29.) 13.6.2017 (14.50 - 15.30) : p. Ján Pavúk, Gelnica: Dodávka vody na stavebné účely:  Technika: CAS 32, T - 815, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J.

28.) 12.6.2017 (21.50 - 23.55) : ul. Banícka č.29, Gelnica: Prepad cesty : Technika: DA 12, A - 31, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Pacholský M., Brutovský A., Valečko M., Valečko J.

27.) 12.6.2017 (15.30 - 16.25) : p. Vaškovičová Helena Banícke nám. č. 16, Gelnica: Prečistenie odpadového potrubia pri rodinnom dome: Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J.,Novák M.

26.) 10.6.2017 (13.20 - 14.40) : Športová 39, Gelnica: Prečistenie odpadovej kanalizácie pri obytnom bloku : Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J.,Gurčik L.

25.) 10.6.2017 (08.00 - 09.10):  MESTO Gelnica:   Dodávka vody do bazéna na akciu "Jašiáda" na Futbalovom ihrisku: Technika: CAS 32, T-815 Členovia: Trojan Ľ., JurtinusJ.

24.) 4.6.2017 (05.30 - 17.40):  Motocross Club Sp.Vlachy :   Polievanie trate počas pretekov: Technika: CAS 32, T-815 Členovia: Trojan Ľ., JurtinusJ.

23.) 11.5.2017 (15.20 - 16.45) : p. Peter Kandra, Helcmanovce č.520 : Prečistenie odpadovejkanalizácie : Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Tóth P.

22.) 10.5.2017 (15.10 - 16.20) : p. Ján Hvizdoš, Nemocničná 20, Gelnica: Prečistenie odpadového potrubia od rod. domu : Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Novák M.

21.) 7.5.2017 (05.15 - 11.00) : Motocross club Sp. Vlachy :  Výjazd k zabezpečeniu motoccrosu : Technika: CAS 32, T - 815, Členovia: Pacholský M., Trojan K.

20.) 18.4.2017 (15.10 - 18.10) : Spol. Šmidke 294, Prakovce: Prečistenie odpadových potrubí: Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Novák M.

19.) 12.4.2017 (15.00 - 19.50) : Obec Nálepkovo: Prečistenie odpadových potrubí: Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Novák M.

18.) 11.4.2017 (15.13 - 16.40) :  IDEA DSS Prakovce :   Prečistenie odpadového potrubia : Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ.,  Jurtinus J.,Tóth P.

17.) 10.4.2017 (15.20 - 16.20) :  p. Jana Gočová, Prakovce č.6 :   Vyčistenie odpadového potrubia od rodinného domu: Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J.,Novák M.

16.) 28.3.2017 (17.43 - 18.35) : Požiar trávy na Hnileckej ulici v Gelnici:  Technika : CAS 25, Š-706 RTHP,  DA 12, A-31,Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Trojan K., Pacholský M., Jurtinus T., Novák M., Macejko B., Tóth P., Brutovský A.,Sadvár D.,

15.) 27.3.2017 (15.15 - 17.05):  Spol. Breziny 279, Prakovce :   Prečistenie odpadových potrubí : Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ.,  Jurtinus J.,Trojan K.

14.) 25.3.2017 (08.30 - 12.00) : PTC Perlová dolina, píla "Markus" Gelnica:  Technika : CAS 25, Š-706 RTHP,  DA 12, A-31, PS 15, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Trojan K., Pacholský M., Liba G., Jurtinus T., Trojanová Ľ., Novák M., Gurčík L., Mihalik A., Liba G., Trojan Š., Boháč J., Boháč Jakub., Macejko B., Tóth P., Brutovský A.

13.) 22.3.2017 (15.10 - 18.10) :  J. Kakalejčík, Záhradná 1, Gelnica :   Čistenie odpadového potrubia od prevádzky "Hostinec u Jozefa" : Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, kalové čerpadlo, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus T.,Brutovský A.

12.) 9.3.2017 (15.20 - 16.35):  IDEA DSS Prakovce :   Prečistenie odpadového potrubia : Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ.,  Jurtinus J.,Tóth P.

11.) 4.3.2017 (09.00 - 13.00) : Perlová dolina, Gelnica:   Výcvik s hasičskou technikou :  Technika : CAS 25, Š-706 RTHP,  DA 12, A-31, PS 15, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Trojan K., Pacholský M., Liba G., Tóth P., Jurtinus T., Trojanová Ľ., Novák M., Šuster P., Gurčík L.

10.) 21.2.2017 (15.25 - 16.50):  Banícke námestie č.38, Gelnica :   Prečisťovanie odpadového potrubia :  Technika : CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Jurtinus T.

9.) 18.2.2017 (09.00 - 13.00): Perlová dolina, Gelnica:   Výcvik s hasičskou technikou :  Technika : CAS 25, Š-706 RTHP,  DA 12, A-31, plávajúce čerpadlo,  Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Trojan K., Pacholský M., Macejko B., Tóth P., Jurtinus T., Trojanová Ľ., Novák M., Valečko M., Mihalik A., Lendacký F.

8.) 31.1.2017 (14.55 - 16.33):  SVB "Hornád", Školská 5, Margecany :   Prečistenie odpadového potrubia :  Technika : CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Trojan K., Macejko B.

7.) 19.1.2017 (14.58 - 16.30):  Spol. BREZINY č. 272, Prakovce :   Prečistenie odpadových potrubí :  Technika : CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Trojan K., Šuster P.

6.) 18.1.2017 (15.00 - 16.20):  Spol. JAROŠ, SNP 303, Prakovce :   Prečistenie odpadových potrubí :  Technika : CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Trojan K., Gurčík L.

5.) 9.1.2017 (09.08 - 13.00):  Mesto Gelnica:   Požiar rodinného domu, Cintorínska č.15:  Technika : CAS 25, Š-706 RTHP, DA 12, A-31, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Trojan K., Brutovský A., Jurtinus T., Gurčík L., Liba G., Pacholský M.,Peklanský J., Valečko M.,

4.) 8.1.2017 (13.26 - 14.43):  Mesto Gelnica:   Požiar chaty "Viktória" na Lyžiarskom vleku:  Technika : CAS 25, Š-706 RTHP, DA 12, A-31, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Trojan K., Jurtinus T., Novák M., Tóth P.

3.) 4.1.2017 (15.00 - 16.39):  p. Škrobián Rastislav, Thurzovská 85, Gelnica:   Prečistenie odpadového potrubia od rodinného domu:  Technika : CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Trojan K., Novák M.

2.) 3.1.2017 (14.58 - 16.40):  Obchodné centrum s.r.o. Prakovce :   Prečistenie kanalizačných potrubí v prevádzke "Pohostinstvo" SNP 309 :  Technika : CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Trojan K., Tóth P.

1.) 2.1.2017 (22.53 - 00.45):  OBEC Kojšov :   Prečistenie odpadovej kanalizácie pod cestou:  Technika: CAS 25, Š-706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Trojan K.