Choď na obsah Choď na menu
 


Čo je to vlastne Dobrovoľný hasičský zbor.

Často pri styku s verejnosťou stretávame sa s nevedomosťou občanov, čo to vlastne ten dobrovoľný hasičský zbor je, prečo vlastne je a načo je určený. Preto Vám činnosť dobrovoľného hasičského zboru prinesieme v skratke prostredníctvom nasledujúcich riadkov.

 

Čo je to Dobrovoľný hasičský zbor ?.

Dobrovoľný hasičský zbor je základným článkom organizácie s názvom Dobrovoľná požiarná ochrana Slovenskej republiky, ktorá je občianským združením. Všetci členovia zboru vykonávajú povinnosti spojené s jeho chodom bez nároku na honorár vo svojom voľnom čase. Niektorý členovia Dobrovoľného hasičského zboru sú zaradení  do Mestského hasičského zboru - zásahové družstvo, mestský hasičský zbor teda na základe  Štatútu o mestskom hasičskom zbore v Gelnici vykonáva činnosť mestského hasičského zboru mesta Gelnica.

 

Čo je to Mestský hasičský zbor ?.

Povinnosť obcí a miest založiť obecný resp. mestský hasičský zbor, v obciach nad 500 obyvateľov určuje Zákon č. 314/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov konkrétne  § 15 odsek 1 písmeno b, Toto písmeno taktiež ukladá mestu povinnosť materiálne zabezpečiť akcieschopnosť zboru. Mestský hasičský zbor vykonáva záchranné práce pri požiaroch,povodniach a iných mimoriadných  udalostiach, podľa vybavenia a schopnosti jednotky.

 

Ako privolám pomoc mestských hasičov ?.

Pomoc mestského hasičského zboru je možné privolať prostredníctvom ohlasovne požiarov na MsÚ Gelnica. Tu zamestnanec požiada o zadanie údajov: meno,priezvisko,adresu,druh mimoriadnej udalosti, ( požiar,povodeň a iné ), taktiež môže požiadať o vaše telefónne číslo pre spätne overenie. Následne vykoná úkony na vyhlásenie poplachu pre mestský hasičský zbor. Zákonom stanovený čas výjazdu  pre mestský hasičský zbor je 10 min.

kontakt:

veliteľ MHZ - DHZ

telefón : 0907 349 224

strojník MHZ - DHZ

telefón : 0903 670 616

 Koľko by ma vyhlásenie poplachu a samotný výjazd stál ?.

Zásahy pri nehodách ( požiar,povodeň, a iné mimoriadne udalosti ) sú hradené na náklady mestského hasičského zboru - dotácia mesta Gelnica Pri týchto zásahoch veliteľ zásahu vypracováva správu o zásahu, ktorú eviduje v dokumentácii o hasičskej jednotke, taktiež správu zasiela na okresné riaditeľstvo Ha ZZ SP.Nová Ves. Pri zásahoch technického charakteru ( napr. čistenie studní,bazénov,závlaha trávnikov,čistenie odpadového potrubia a pod. ) zbor požaduje náhradu  na výjazd ( PHM,opotrebovanie techniky a pod. ) fakturácia prebieha cez MsÚ Gelnica. Členovia mestského hasičského zboru vykonávajú činnosť bez nároku na honorár !!!

Aké ďalšie činnosti vykonáva Dobrovolný hasičský zbor ?.

Dobrovolný hasičský zbor ďalej zúčastnuje sa na hasičských súťaziach, vychováva mladých hasičov - PLAMEŇ, vykonáva protipožiarné preventívne kontroly na území mesta Gelnica. Zúčastnuje sa na spoločenskom živote v meste a jeho akciách a ďalšie iné činnosti.

 

Ako sa stať členom Dobrovoľného hasičského zboru v Gelnici ?.

Úplne jednoducho. Stačí preukázať ochotu pracovať bez nároku na honorár a kontaktovať niektorého z členov dobrovoľného hasičského zboru, prípadne dohodnúť si stretnutie na internetovej stránke  mhzgelnica@estranky.sk  v rubrike odkazy.

Kontakt na členov mestského hasičského zboru :

veliteľ  MHZ - DHZ

telefón : 0907 349 224

email :  charli1@azet.sk

strojník MHZ - DHZ

telefón : 0903 670 616

email :  trojanhasič@azet.sk

 

Dúfajme že sme Vám z časti ozrejmili, prečo a ako  vlastne funguje naša organizácia.

veliteľ MHZ Gelnica