Choď na obsah Choď na menu
 


VÝJAZDY 2018

 

 

30.) 10.5.2018 (15.30 - 17.15) :  Spoločenstvo BREZINY 279, Prakovce:  Prečistenie odpadových potrubí: Technika : CAS 25, Š - 706 RTHP,  Členovia: Trojan Ľ., Mihalik A., Tóth P., Macejko B.

29.) 8.5.2018 (10.35 - 11.45) :  Spoločenstvo ZUZANA, SNP 30,31 Gelnica:  Prečistenie odpadového potrubia: Technika : CAS 25, Š- 706 RTHP,  Členovia: Trojan Ľ., Trojan K., Novák M., Tóth P.

28.) 7.5.2018 (16.45 - 18.40) :  Mesto Gelnica :  Poliatie cesty v Perlovej doline: Technika: CAS 32, T-815, Členovia: Trojan Ľ., Trojan K., Gurčík L.
27.) 6.5.2018 (05.00 - 19.00) :  Motocross club, Sp. Vlachy :  Polievanie trate počas pretekov: Technika: CAS 32, T-815, Členovia: Trojan Ľ., Trojan K.
26.) 5.5.2018 (13.00 - 14.00) :  p. Marcel  ROTHMAJER, Jesenná 5, Gelnica :  Prečistenie odpad. potrubia: Technika: CAS 32, T - 815, Členovia: Trojan Ľ., Trojan K., Novák M.

25.) 2.5.2018 (17.18 - 18.10) :  Dušan Bikár, Partizánska 35, Gelnica :   Prečistenie odpad. kanalizácie: Technika: CAS 25, Š - 706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Tóth P., Novák M.

24.) 2.5.2018 (15.45 - 17.15) : Spol. bytov LÚČKY, Žakarovce 348 :   Prečistenie odpad. kanalizácie: Technika: CAS 25, Š - 706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Tóth P., Novák M.

23.) 28.4.2018 (09.10 - 10.40) : Spol. bytov LÚČKY, Žakarovce 348 :   Prečistenie odpad. kanalizácie: Technika: CAS 25, Š - 706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Tóth P., Novák M.

22.) 25.4.2018 (16.25 - 18.30) : Gelnické lesy s.r.o. Gelnica:  Prečistenie priepustu pod cestou na Thurzove: Technika: CAS 32, T-815, Členovia: Trojan Ľ., Trojan K., Macejko B., Jurtinus T.

21.) 25.4.2018 (15.20 - 16.20) : Gelnické lesy s.r.o. Gelnica:  Prečistenie vodovodného potrubia v lese: Technika: CAS 32, T-815, Členovia: Trojan Ľ., Trojan K., Macejko B., Jurtinus T.

20.) 20.4.2018 (15.30 - 17.30) : CŠPP, Slovenská 56, Gelnica:  Prečistenie odpad. potrubia: Technika: CAS 25, Š - 706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Tóth P., Novák M.,

19.) 6.4.2018 (16.45 - 17.25) : p. Jozef Polakovič, Banícka 21, Gelnica:   Prečistenie odpad. potrubia: Technika: CAS 32, T- 815, Členovia: Trojan Ľ., Trojan K., Tóth P., Macejko B.

18.) 6.4.2018 (15.00 - 16.43) : p. Slávka Šartová, Nábrežná 287, Jaklovce:  Prečistenie odpad. potrubia: Technika: CAS 32, T - 815, Členovia: Trojan Ľ., Trojan K., Tóth P., Macejko B.

17.) 5.4.2018 (18.00 - 19.00) : p. Darina  GAVLÁKOVÁ, Slovenská č. 31. Gelnica: Vyčerpanie vody z pivnice a vodomernej šachty rodinného domu: Technika: DA 12, A - 31, elektrocentrála, kalové čerpadlo,  Členovia: Trojan Ľ., Trojan K., Tóth P., Novák M., Mihalik A.

16.) 5.4.2018 (16.30 - 17.30) : p. Emil Cina, Partizánska 31, Gel.:  Prečistenie odpad. potrubia: Technika: CAS 32, T-815, Členovia: Trojan Ľ.,   Trojan K., Novák M., Tóth P.

15.) 4.4.2018 (18.20- 19.20) : p. Monika LIPTÁKOVÁ, Školská 71, Jaklovce : Prečistenie odpad. potrubia : Technika: CAS 25, Š - 706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ.,   Trojan K., Novák M., Tóth P.

14.) 4.4.2018 (16.00 - 18.20) : Spol. KĽAK, SNP 292 Prakovce : Prečistenie odpad. kanalizácie : Technika: CAS 25, Š - 706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ.,   Trojan K., Novák M., Tóth P.

13.) 26.3.2018 (15.28 - 18.15) : Ing. Jaroslav FEDOR, Hlavná č.60, Gelnica : Prečistenie odpad. kanalizácie : Technika: CAS 25, Š - 706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Jurtinus T.

12.) 22.3.2018 (16.00 - 17.00) : Športová č.39, Gelnica : Prečistenie odpad. kanalizácie : Technika: CAS 25, Š - 706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Jurtinus T.

11.) 21.3.2018 (15.55 - 17.25) : Spol. BREZINY 272, Prakovce: Prečistenie odpad. potrubia :  Technika: CAS 25, Š - 706 RTHP,   Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Jurtinus T.

10.) 15.3.2018 (15.30 - 17.00) : Spol. BREZINY 272, Prakovce: Prečistenie odpad. potrubia :  Technika: CAS 25, Š - 706 RTHP,   Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Tóth P.

9.) 12.3.2018 (15.30 - 17.00) : Spol. BREZINY 272, Prakovce: Prečistenie odpad. potrubia :  Technika: CAS 25, Š - 706 RTHP,   Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Jurtinus T., Novák M.

8.) 10.3.2018 (16.45 - 18.55) : ZŠ s MŠ Margecany: Prečistenie odpad. potrubia :  Technika: CAS 25, Š - 706 RTHP,   Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Jurtinus T., Tóth P.

7.) 3.3.2018 (10.59 - 12.15) : Mgr. Juraj Pavlov, Prakovce 23:  Prečistenie odp. potrubia od bytového domu :  Technika: CAS 25, Š - 706 RTHP,   Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Jurtinus T.

6.) 17.2.2018 (10.00 - 11.15) : p.  Peter DORKO, Hlavná 61, Gelnica:  Prečistenie odp. potrubia :  Technika: CAS 25, Š - 706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Jurtinus T.

5.) 5.2.2018 (15.35 - 17.25) : Spol.  Breziny 265, Prakovce:  Prečistenie odp. kanalizácie:  Technika: CAS 25, Š - 706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Jurtinus T., Novák M.
 
4.) 1.2.2018 (15.00 - 15.50) : RNDr. Ján Macko, Hviezdoslavova 6, Gelnica:  Prečistenie odp. potrubia od rodinného domu: Technika: CAS 25, Š - 706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Jurtinus T.

3.) 30.1.2018 (16.00 - 18.30) : IDEA DSS Prakovce :  Prečistenie odpadového potrubia v Imobilnom oddelení :  Technika: CAS 25, Š - 706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Tóth P.

2.) 29.1.2018 (15.55 - 17.10) : p. Emília PISKOVÁ, Helcmanovce 37 :  Prečistenie odp. potrubia od rodinného domu: Technika: CAS 25, Š - 706 RTHP, Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Tóth P.

1.) 12.1.2018 (14.50 - 17.40) : p. Darina  GAVLÁKOVÁ, Slovenská č. 31. Gelnica: Prečisťovanie odp. potrubia od rodinného domu: Technika: CAS 25, Š - 706 RTHP,  DA 12 A-31, kalové čerpadlo,  Členovia: Trojan Ľ., Jurtinus J., Tóth P.